Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
GeneraliStrategia firmy


Z dniem 16.09.2008 r., po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony polskich władz regulujacych rynek ubezpieczeniowy, spółki Grupy Generali weszły w skład Generali PPF Holding.

Generali PPF Holding to:

• 14 krajów
• ponad 10 milionów Klientów
• ponad 12 mld € aktywów w zarzadzaniu
• 2,6 mld € z przypisanej składki w 2006 roku
• 305 mln € zysku netto w 2006 roku

Cele strategiczne:

• bycie wiodacym ubezpieczycielem w regionie Europy ?rodkowej i Wschodniej
• podniesienie wartości Joint Venture z 5,1 miliarda € w 2007 do przynajmniej 10 miliardów € w 2012
• wzrost i zwiększenie udziału w rynku, zachowujac stabilne wskaźniki finansowe
• inwestycja w produkty i innowacje w kanałach dystrybucji: projekt dystrybucji online rozpoczynajacy się na Węgrzech
• działanie globalnie, raczej z szeroka gama produktów i usług, niż z oferta niszowa
• kreowanie wartość i wykorzystywanie synergii w ramach grupy, poprzez utworzenie centrów kompetencji
• zbudowanie silnego zespółu działajacego na poziomie lokalnym i międzynarodowym, z duchem przedsiębiorczości nastawionym na wynik

Generali Polska - aspiracje 2008-2012:

• jedna z wiodacych grup ubezpieczeniowych
• nakierowanie na klientów indywidualnych i korporacyjnych (ubezpieczenia, emerytury, zdrowie, zarzadzanie aktywami):
• być w Top 5 na rynku ubezpieczeń majatkowych
• być w Top 5 na rynku ubezpieczeń na życie ze składka regularna (uwzględniajac przychód z ubezpieczeń zdrowotnych)
• być w Top 5 na rynku funduszy emerytalnych
• zyskowna firma zbudowana na duchu przedsiębiorczość

Ofensywny wzrost organiczny:

• strategia multikanałowej dystrybucji produktów
• wzmocnienie istniejacych kanałów dystrybucji (tradycyjne sieci sprzedaży, bancassurance)
• wejście w nowe kanały dystrybucji (pośrednicy finansowi)
• budowa przewagi konkurencyjnej na innowacyjnych rozwiazaniach produktowych i jakości serwisu
• efektywniejsze wykorzystanie bazy klientów(cross-selling)
• nowe obszary biznesowe (ubezpieczenia zdrowotne)
• inwestycje w kapitał ludzki

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL