Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
UNIQAUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Profil spółki

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa na polskim rynku od 1990 r.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA działajacej na obszarze całej Polski.

Inwestorem strategicznym spółki jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Versicherungen AG. Przynależność do Grupy UNIQA Austria oznacza dla polskiej spółki dostęp do bogatych doświadczeń i wiedzy ubezpieczeniowej austriackiego koncernu oraz jego międzynarodowego prestiżu. Wyrazem uznania dla polityki koncernu UNIQA w Polsce i w innych krajach Europy ?rodkowej jest kapitałowe zaangażowanie EBOR, który objał około 30% akcji UNIQA TU SA.

Doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majatkowych, skala działania i wielkość kapitału zakładowego powoduja, że UNIQA TU SA należy do czołowych polskich ubezpieczycieli.


Oferta UNIQA TU S.A


Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji.

Jest ujęta w 8 grupach marketingowych odzwierciedlajacych najważniejsze grupy potrzeb zwiazanych z poczuciem bezpieczeństwa:

• Dom & Szczęście (ubezpieczenie mieszkania, domu i inne)
• Podróż & Radość (ubezpieczenie podróży zagranicznej, kosztów leczenia, bagażu podróżnego i inne)
• Auto & Przestrzeń (ubezpieczenie OC, Autocasco, Zielona Karta, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia lotnicze i inne)
• Zdrowie & Harmonia (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego i inne)
• Wypadek & Przezorność (ubezpieczenie NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, szkolne, uczestników wycieczek i imprez turystycznych, sportowców; ubezpieczenie kredytów na wypadek śmierci kredytobiorcy i inne)
• Gospodarstwo rolne & Zbiory (m.in. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, zwierzat, maszyn rolniczych i inne)
• Prawo & Pomoc (ubezpieczenie ochrony prawnej, OC ogólne, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC osób fizycznych w życiu prywatnym i inne)
• Firma & Planowanie (ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, maszyn elektrycznych, robót budowlano-montażowych, OC przewoźników i wiele innych).

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL