Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
MTUJesteśmy częścia Grupy Ergo Hestia!


MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA to najmłodszy ubezpieczyciel w Grupie Ergo Hestia. To także drugie, obok STU Ergo Hestia SA, towarzystwo majatkowe w tej Grupie.

MTU rozpoczęło działalność operacyjna w połowie 2002 roku, corocznie uzyskujac jedna z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majatkowych na polskim rynku.

Obecnie MTU plasuje się w pierwszej piatce towarzystw oferujacych ubezpieczenia komunikacyjne OC w Polsce.

MTU oferuje ubezpieczenia majatkowe na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów numer 36 z 21 kwietnia 1995 roku. Nowe Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego 22 czerwca 2001 roku.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000020253; NIP 527-10-44-957, o kapitale zakładowym 94.250.000,- zł, który został opłacony w całości.

Struktura Grupy ERGO Hestia

Jedynym akcjonariuszem MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. jest STU Ergo Hestia S.A., które jest jednym z dwóch największych ubezpieczycieli w Polsce. To pierwsze i największe towarzystwo, które powstało w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocna pozycję na rynku potwierdzaja wyniki finansowe oraz liczne nagrody.

Ergo Hestia jest częścia Grupy Ergo, drugiej co do wielkości na niemieckim rynku ubezpieczeniowym. Ergo obsługuje prawie 30 milionów klientów w całej Europie, a wartość jej portfela inwestycyjnego wynosi 87 miliardów euro.

Dzięki bliskiej współpracy z towarzystwami Grupy Ergo z Niemiec i Hiszpanii, Spółki z Grupy Ergo Hestia wprowadzaja na polski rynek nowatorskie rozwiazania oraz udoskonalaja swoje usługi tak, by lepiej spełniały oczekiwania Klientów.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL