Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
GothaerO Gothaer


O Gothaer TU S.A.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń - obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat.
Wspólnie z akcjonariuszem, Gothaer TU przygotowało i wdraża strategię, która zakłada zrównoważony rozwój Spółki na polskim rynku w oparciu o dwa równoważne filary: klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych. Zgodnie z założeniami strategii, Gothaer TU S.A. kontynuuje działalność w dotychczasowych obszarach, sukcesywnie modernizujac swoje usługi na bazie niemieckiego know-how i dostosowujac je do potrzeb polskich klientów. W 2012 r. zostały wdrożone m.in. uproszczone, bardziej przyjazne warianty najważniejszych produktów detalicznych oraz uruchomiono możliwość likwidacji szkód i zakupu wybranych produktów online.
Gothaer TU SA posiada sieć dystrybucji o ogólnokrajowym zasięgu i współpracuje z 2300 agentami ubezpieczeniowymi.
Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majatkowe i osobowe.

Grupa Gothaer

Grupa Gothaer to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Towarzystwo obsługuje obecnie ponad 3,5 miliona klientów, osiaga przychód ze składki brutto na poziomie ponad 4 miliardów euro, a zainwestowane aktywa wynosza 23 miliardy euro. Gothaer ma 2,5% udziałów w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim, co daje koncernowi wysoka, 12. pozycję. Towarzystwo zostało założone w 1820 r. w miasteczku Gotha przez Ernsta Wilhelma Arnoldi, który stworzył tym samym podstawy współczesnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zasada TW jest to, że każdy właściciel polisy jest jednocześnie członkiem towarzystwa, co pozwala koncentrować się na indywidualnych potrzebach klientów-uczestników.
Obecnie firma ma siedzibę w Kolonii oraz główne biura w Hamburgu, Stuttgarcie, Heidelbergu oraz Goettingen. Na sieć sprzedaży Grupy Gothaer składa się 36 ośrodków dystrybucji oraz 1600 agentów wyłacznych. Łacznie firma zatrudnia 5350 pracowników.
Gothaer to również pierwszy niemiecki ubezpieczyciel, którego wyłaczna sieć dystrybucji (agenci), została poddana ocenie niezależnych agencji ratingowych. W 2011 po raz kolejny Gothaer uzyskał oceny dobre.

Grupa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dominujace linie biznesowe to:

• Ubezpieczenia majatkowe i NW;
• Ubezpieczenia na życie i produkty emerytalne;
• Ubezpieczenia zdrowotne;
• Zarzadzanie aktywami;
• Doradztwo w zakresie zarzadzania ryzykiem.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL