Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
AVIVAGrupa Aviva


1 czerwca 2009 roku spółki grupy Commercial Union Polska zmieniły nazwy na Aviva. W pierwszych miesiacach po tej zmianie w komunikacji marketingowej grupa posługiwała się marka Aviva Commercial Union, by podkreślić stabilność i ciagłość działania. W kolejnym etapie ewolucyjnej zmiany marka Aviva była uzupełniana o zwrot „dawniej Commercial Union”. Od czerwca 2010 roku firma posługuje się już tylko marka Aviva.

Aviva (wcześniej Commercial Union) działa w Polsce od 1992 roku. Jest częścia grupy Aviva – szóstej grupy ubezpieczeniowej świata i lidera rynku brytyjskiego z tradycja ponad 300 lat nieprzerwanej działalności. Aviva działa w 28 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Aviva została wprowadzona w 2002 roku jako globalna marka grupy, która powstała po połaczeniu Commercial Union, General Accident i Norwich Union. W latach 2002-2010 marka Aviva stopniowo pojawiła się w poszczególnych krajach, zastępujac dotychczasowe marki, przy poszanowaniu ich dorobku i znaczenia dla klientów. Dzięki temu grupa może w pełni wykorzystać potencjał silnej, globalnej marki.

„Wprowadziliśmy w Polsce markę macierzystej grupy Aviva uwzględniajac pozycję marki Commercial Union. Ta zmiana wzmocniła nasza firmę. Jesteśmy coraz bardziej postrzegani jako duża, stabilna, nowoczesna i międzynarodowa grupa, której na świecie zaufało ponad 44,5 milionów klientów, z czego ponad 3 miliony w Polsce” – podkreśla Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce.

„W czerwcu 2009 roku rozpoczęliśmy kampanię reklamowa wprowadzajaca markę Aviva. Pokazujemy w niej w atrakcyjny sposób, jakie korzyści odnosza klienci korzystajacy z naszych ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych. Mówimy o ubezpieczeniach zrozumiałym językiem. Zwracamy uwagę na proste formalności i szybka wypłatę świadczeń. Przekonujemy, że dotrzymujemy obietnic. Odbiorcy nie tylko zapamiętali nasza nowa nazwę, ale trafnie odczytali przekaz o tym, co marka Aviva reprezentuje. Jej znajomość przeszła nasze oczekiwania. W styczniu 2010 roku, czyli po 7 miesiacach jej obecności w Polsce, jej spontaniczna znajomość w naszej grupie docelowej wyniosła 32 proc., a znajomość wspomagana 62 proc.” – mówi Dominika Kraśko-Białek, wiceprezes grupy Aviva w Polsce.

Po zmianie nazw spółek i marki na Aviva warunki umów z klientami nie zmieniły się. Klienci nie musza dopełniać żadnych formalności. Przygotowujac się do zmiany marki Aviva utworzyła jedno centrum obsługi klientów. Dzięki temu klient, który korzysta z usług kilku spółek Aviva – na przykład ma ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie mieszkania – uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania od jednego konsultanta. Znacznemu skróceniu uległ też czas rozpatrywania wniosków o wypłaty świadczeń.

Zmiana nazw spółek na Aviva nie wiaże się z żadnymi zmianami ich akcjonariuszy – firma po prostu wprowadziła w Polsce markę macierzystej grupy. Zmiana nie miała też zwiazku z kryzysem na rynkach finansowych – decyzja o stopniowym wprowadzaniu marki Aviva w Polsce została podjęta na długo przed jego rozpoczęciem. Klienci w Polsce znaja markę Aviva od 2007 roku, kiedy to w ówczesnym logo Commercial Union pojawił się element wskazujacy na przynależność do grupy Aviva. Grupa Aviva na świecie i w Polsce ma silna pozycję kapitałowa i finansowa.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL