Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC jest obowiazkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu, które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco - Ubezpieczenie AC to ochrona posiadacza pojazdu przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia. ubezpieczenie AC chroni także przed szkodami spowodowanymi przez samego właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance w w zależności od wybranego wariantu gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które moga wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczeni moga otrzymać pomoc 24 godziny na dobę, w kraju i za granica.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanemu odszkodowanie w zwiazku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w zwiazku z ruchem pojazdu. ?wiadczenie finansowe zostaje wypłacone w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.

Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP)

Ubezpieczenie Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP) - Ubezpieczenie Ochrony prawnej w ruchu drogowym zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach zwiazanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie Autoszyby

Ubezpieczenie Autoszyby chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco.

Ubezpieczenia flotowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe kieruja ofertę ubezpieczeń flotowych do firm posiadajacych minimum kilka-kilkanaście samochodów. Im więcej samochodów ubezpieczamy, tym atrakcyjniejsza może być oferta cenowa. Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie floty pojazdów ubezpieczyciel bierze pod uwagę takie czynniki jak liczba pojazdów oraz ich wartość. Ponadto istotnym jest wiek pojazdów oraz struktura floty (czy sa to pojazdy osobowe, ciężarowe czy ciagniki siodłowe). Ubezpieczenie flotowe warto rozważyć w przypadku minimalizacji kosztów w firmie, gdyż przy większej liczbie aut możemy wynegocjować dużo niższe składki niż przy ubezpieczeniu każdego z aut z osobna.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL