Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Ubezpieczenia mienia ALLRISK


Przedmiot ubezpieczenia


Mienie, ewidencjonowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiace własność Ubezpieczajacego lub będace w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • środki trwałe:
  • Budynki i budowle
  • Maszyny, urzadzenia i wyposażenie
  • Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • niskocenne składniki majatku
 • mienie pracownicze


Zakres ubezpieczenia : od podstawowego obejmujacego : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego aż do pokrycia typu all risks. (wszystkie zdarzenia poza katalogiem wyłaczeń)

Dodatkowe ryzyka :
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • dewastacja ( nie dotyczy zakresu ubezpieczenia typu all risks, w którym ryzyko dewastacji jest w standardzie pokrycia)


Klauzule dodatkowe:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych
 • ubezpieczenia szkód estetycznych
 • ubezpieczenia różnicy ceny
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urzadzeń
 • rozmrożenia
 • terroryzmu
 • strajków, zamieszek rozruchów
 • mienia czasie transportu
 • dodatkowych kosztów działalności
 • rzeczoznawcy
 • budynków osób prywatnych


Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL