Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granica


Ubezpieczenie NNW za granica zapewnia kompleksowa ochronę wszystkim osobom wyjeżdżajacym poza granice naszego kraju, bez względu na to czy jada na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie będa uprawiać sport.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC oraz bagaż podróżny. Każdy może sam wybrać najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia.

Standardowo każdy kto przed wyjazdem zaopatrzy się tylko w Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może uzyskać leczenie za granica w ramach umów NFZ. Jednak lepiej posiadać certyfikat potwierdzajacy posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego, który znacznie szerzej obejmie nas opieka zdrowotna za granica.

Przewaga polisy nad EKUZ:

  • EKUZ gwarantuje dostęp jedynie do placówek, które maja umowy z tamtejszymi odpowiednikami NFZ. Natomiast w ramach polisy możliwy jest też dostęp do placówek prywatnych.
  • W niektórych krajach obowiazuje tzw. współodpłatność, czyli konieczność pokrycia części kosztów pobytu w szpitalu lub leczenia lekarza przez posiadacza EKUZ. Z polisy ubezpieczeniowej pokrywane sa całe koszty leczenia.
  • Z EKUZ, trzeba na własna rękę szukać i organizować pomoc lekarska, a posiadaczom polisy pomaga w tym operator call center i przedstawiciel firmy na miejscu.
  • EKUZ trzeba potwierdzić w instytucji będacej odpowiednikiem polskiego NFZ za granica. Niestety brakuje ich w miejscowościach turystycznych.
  • Z polisy można pokryć dodatkowe koszty zwiazane z nagła choroba ubezpieczonego np. noclegów i odwiedzin kogoś z rodziny lub opieki na dziećmi i ich powrotu do domu.


Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL