Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Ubezpieczenie OC Zawodowe


Edukacja

 • OC Personelu pedagogiczno - wychowawczego, osób fizycznych zwiazanych z kultura i sportem


Finanse

 • OC Biegłego rewidenta
 • OC Doradcy podatkowego
 • OC Brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
 • OC Podmiotu usługowo prowadzacego księgi rachunkowe
 • OC Agenta ubezpieczeniowego


Medycyna

 • OC Lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny
 • OC Podmiotu przyjmujacego zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody wyrzadzone przy udzielaniu tych świadczeń


Nieruchomości

 • OC Architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie
 • OC Geodety
 • OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC Rzeczoznawcy majatkowego
 • OC Zarzadcy nieruchomości
 • OC Architektów i inżynierów budownictwa


Prawo

 • OC Adwokata
 • OC Doradcy podatkowego
 • OC Komornika sadowego
 • OC Notariusza
 • OC Radcy prawnego
 • OC Kancelarii prawnych


Turystyka

 • OC Organizatora turystyki


Zarzadzanie

 • OC Menedżerów


Inne

 • OC tłumacza
 • OC za szkody wyrzadzone przez pracowników lub funkcjonariuszy w pojazdach mechanicznych
 • OC detektywa


Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL