Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Gwarancja wniesienia wadium


Gwarancja jest szczególnie dogodna forma wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce. Dzięki gwarancjom zapłaty wadium podmioty maja możliwość składania ofert w wielu przetargach bez angażowania własnych środków finansowych, które byłyby zablokowane w okresie zwiazania oferta. Ponadto gwarancja jest potwierdzeniem wiarygodności podmiotu uczestniczacego w przetargach.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL