Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek


Gwarancja obejmuje koszt usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu oraz w zakresie ciażacego na wykonawcy obowiazku rękojmi za wady fizyczne. Dzięki gwarancji wykonawca:
  • ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potraceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,
  • uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec inwestora.

Gwarancja jest również istotnym elementem zabezpieczajacym inwestora przed stratami wynikajacymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych w przypadku gdyby wykonawca nie wywiazał się ze swoich zobowiazań.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL